Herman Gorter gedichten

262 VIEWS
Herman Gorter gedichten

De dichter Herman Gorter is geboren in 1864 en overleden in 1927. Hij was ook een overtuigd socialist. De man had twee uitersten. Herman is onder andere benoemd geworden met zijn gedicht met de titel Mei. De eerste regels van dat gedicht zijn de meest geciteerde regels uit de poëzie in Nederland.

Gedicht Mei van Herman Gorter
Dit is het eerste gedeelte van het gedicht Mei van Herman Gorter:

“Een nieuwe lente en een nieuw geluid:
Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit,
Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht,
In een oud stadje, langs de watergracht —
In huis was ’t donker, maar de stille straat
Vergaarde schemer, aan de lucht blonk laat
Nog licht, er viel een gouden blanke schijn
Over de gevels van mijn raamkozijn.
Dan blies een jongen als een orgelpijp,
De klanken schudden in de lucht zoo rijp
Als jonge kersen, wen een lentewind
In 't boschje opgaat en zijn reis begint.
Hij dwaald' over de bruggn, op den wal
Van 't water, langzaam gaande, overal
Als 'n jonge vogel fluitend, onbewust
Van eigen blijheid om de avondrust.
En menig moe man, die zijn avondmaal
Nam, luisterde, als naar een oud verhaal,
Glimlachend, en een hand die 't venster sloot,
Talmde een pooze wijl de jongen floot.”

Herman Gorter levensloop
Herman Gorter is in 1864 geboren in Wormerveer, dit was in een domineesgezin. Zijn vader is na een tijdje komen te overlijden en de thuissituatie van hem was naderhand niet ideaal. Ze hadden maar een bescheiden uitkering waar ze van rond moesten komen. Gedurende de zomers ging Herman altijd logeren bij zijn grootouders in Balk (het Friese platteland). Dit was gelegen midden in de natuur, met mooie kersenbomen, maar ook dorpjes met kerktorens en daar genoot hij intens.

Lees ook:  Ina | Laat me nu maar denken

Klassieke talen en socialist

Herman was echt een liefhebber van klassieke talen. Hij heeft het Gymnasium afgerond, en daarnaast nog een klassieke talen studie gevolgd in Amsterdam. Hij is toen een tijdje docent Latijn geweest in Amersfoort. Na een tijdje was hij meer bezig met mens en maatschappij. Hij ging de Ethica van Spinoza vanuit het Latijn naar het Nederlands vertalen. Herman Gorter was een actief socialist. Hij wilde zich ook dienstbaar opstellen in de maatschappij. Daarom sloot hij zich aan bij de SDAP in 1897. Hij ging iedere dag weer op zijn fiets overal naar toe voor diverse spreekbeurten. Het dichten was toen wat minder, want hij had even andere prioriteiten.

Hij zag zichzelf ook echt als een socialist, in hart en nieren. Na een tijdje heeft hij de SDAP verlaten dit kwam door diverse tegenstrijdige kwesties en hierdoor is de partij uiteengescheurd. Vanaf dat moment sloot Herman zich aan bij de SDP.

Herman Gorter overleden

In 1927 is Herman Gorter komen te overlijden. Op zowel geestelijk als fysiek gebied zette hij zich groots in en dat zorgde voor een lichte hartaanval. Vanaf dat moment heeft hij zich teruggetrokken uit de maatschappij, volledig. Hij heeft toen een kuur ondergaan in Zwitserland. Hier heeft hij nog veel gewandeld en van de buitenwereld genoten. Toen hij zich wat beter voelde besloot hij weer terug te gaan, maar op de terugweg naar Nederland is hij overleden, dat was in 1927.

MEER INSPIRATIE

De beste Toon Hermans gedichten
Zoals niemand het zag
Rutger Kopland dicht over de schoonheid van het najaar
Een gedicht van Rutger Kopland over een ontmoeting met eenzaamheid